Kvalitet och miljö


Kvalitets- och miljöarbetet är högprioriterat och det genomlyser hela företaget, arbetet kommer i längden att ge oss fördelar när vi ska utföra de uppdrag som finns ute på marknaden. Kunder idag ställer krav på oss när vi ska genomföra uppdrag. Vi arbetar med ständiga förbättringar, idag arbetar vi efter ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Förbättringsarbete är en naturlig del av verksamheten för att uppnå en helhetssyn och en långsiktigt hållbar utveckling.

BR Lidströms Grävmaskiner AB uppfyller kundkrav enligt lagar och förordningar i vår bransch. Samtliga anställda är utbildade för kraven som kunder och myndigheter kräver.

För oss är det viktigt att skapa goda relationer med kunderna och utföra våra uppdrag på högsta kvalitetsnivån. Kunderna vet att BR Lidströms Grävmaskiner AB levererar avtalade tjänster på ett professionellt sätt. Vi vill eftersträva att utföra vårt arbete på ett rätt och riktigt sätt direkt från start. Kvalitetsarbetet skall följas upp och utvärderas för att få goda referenser för ett långsiktigt arbete.

 

MILJÖPOLICY

BR Lidströms Grävmaskiner AB jobbar för ett hållbart samhälle. Vi minimera miljöpåverkan genom att hålla maskinparken uppdaterad enligt nya miljödirektiv.